Kompleksowe usługi projektowe „Inwestpol”

Adres:

ul. Rakoczego 31
80-288 Gdańsk
tel./fax. 58 347 89 55
tel. 58 344 86 31
e-mail: biuro@inwestpol.com.pl

Szczegółowe dane:

Rok założenia 1987
Numer KRS 0000174305 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 584-025-00-49
Wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk
Nr konta 47 1130 1121 8600 0000 0000 5636


View Larger Map